Share

Människor har i dagens samhälle långt mycket mer saker och ägodelar än vad de kan ha framme för beskådning i sina hem. I takt med att inredningsintressen ändras och nya saker köps in behöver man förvaringsutrymme till det gamla, förutsatt att man inte önskar göra sig av med det helt och hållet. Vissa lastar garage och källare överfulla med gamla prylar och till sist har man ingen aning om vad som är vad eller var det befinner sig. För att råda bot på detta problem; att kunna ha källaren till tvättstuga och garaget till bilen, gräsklipparen, verktyg och andra relevanta saker är magasinering ett lysande alternativ. Innebörden av konceptet är att man hyr ett förråd i ett större lager där man sedan förvarar sina ägodelar. Förråden som erbjuds är av olika storlek beroende på hur mycket och vad man avser förvara. I de flesta fall är magasineringslokalerna obemannade och övervakningen sker med hjälp av kamera. Vanligtvis finns en huvudentré till lokalen som öppnas med passerkort och varje kund har sitt personliga förråd som låses med hänglås. Det finns också de som är anpassade för bil där det är konstruerat för att man ska kunna komma åt samtliga förråd direkt med bilen.

Företag i skåne som erbjuder magasinering

Olika typer av magasinering

Det är inte bara privatpersoner som har nytta av magasinering. Om man ser till det totala magasineringsbehovet i Sverige står företag för det absolut största, förutsatt att lager inräknas. I skogsindustrins olika led är det vanligt att magasinera virke, bräder och spån i väntan på att det ska vidare till nästa moment i förädlingskedjan. Andra företag väljer ofta att magasinera olika typer av råvaror då det ofta är ekonomiskt fördelaktigt att köpa in stora mängder vid varje inköpstillfälle och man behöver därefter någonstans att lagra dem. Bilhandlare har användning av förvaringsmetoden genom att förvara delar av sitt ”lager” i magasin under kortare perioder förutsatt att visningslokalerna inte har kapacitet till alla bilar samtidigt. Bönder använder sig av magasinering för att förvara sädesslag och hö efter skörden, även om denna typ är av mer privat karaktär då förvaringen sker i nära anslutning till bondgården och inte på annan plats likt den privata typen. Förvaringstypen lämpar sig mycket väl då man snabbt och enkelt kan förvara den skördade säden fram till den punkt att man säljer den vidare till tillverkare av mjöl och andra produkter som framställs av sädesslag. Olika typer av samlare har också nytta av förvaringssättet, särskilt de som samlar på större föremål som båtar.

Att tänka på vid magasinering

Som privatperson är det viktigt att ha stöldrisken i åtanke när du hyr förråd i ett magasin. Trots säkerhetsanordningar som övervakningskameror och liknande kan man aldrig vara säker på att det avskräcker tjuvar. Det är också viktigt att ha koll på om företaget i sig erbjuder någon form av försäkring som ingår i det pris man betalar för magasineringen då man annars själv får stå för samtliga kostnader kopplat till eventuell stöld. Det är också viktigt att veta vad som gäller om lagerlokalen förrådet ligger i börjar brinna, det vill säga vem som är ersättningsskyldig för förstörda tillhörigheter förvarade i magasineringsfastigheter. Om magasineringsföretaget inte erbjuder försäkringar i priset är det upp till dig som kund att försäkra dina tillhörigheter till rätt lösöresvärde. Viktigt att tänka på vid val av försäkring är att det är svårt att veta vad du kommer magasinera i framtiden och hur stort lösöresvärde som kommer befinna sig i förrådet. Av denna anledning kan det vara en bra idé att teckna försäkring med högre lösöresvärde än vad man avser magasinera i nuläget. Magasineringsföretag finns över hela landet i varierande omfång. I mindre städer kan det finnas ett fåtal, medan större städer som Malmö har mycket större urval.

Se företag med magasinering i Malmö