Har du en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte själv klarar av att göra. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv...